Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Downloads: Strana 33 od 40
document0Odluka o prihvatanju ponude za usluge interne reprezentacije u 2019. godini, broj 01-404-8/1921-01-2019
document1Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vodovodnog materijala, broj 01-404-129/1816-01-2019
document2Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Video nadzor puteva i ulica u gradskoj zoni opštine Novi Grad, broj 01-404-122/1811-01-2019
document3Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge - Telekomunikacione usluge za potrebe Opštinske uprave opštine Novi Grad u toku 2019. godine, broj 04-404-124/1811-01-2019
document4Odluka o prihvatanju ponude za tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata - crpnih stanica na području opštine Novi Grad u 2019. godini, broj 01-404-112/1831-12-2018
document5Odluka o prihvatanju ponude za usluge isporuke vode i odvodnje otpadnih voda za zgradu Opštineske uprave Opštine Novi Grad kao i za zgradu TVJ u 2019. godini, broj 01-404-113/1831-12-2018
document6Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji novog stambenog objekta za povratničku porodicu koja je u stanju socijalne potrebe, broj 01-404-109/1831-12-2018
document7Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluga prenosa poštanskih pošiljki u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju u 2019. godini, broj 04-404-114/1828-12-2018
document8Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanje javnih površina u Novom Gradu u 2019. godini, broj 01-404-119/1826-12-2018
document9Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge za zimsko održavanje lokalnih puteva i gradskih ulica na području opštine Novi Grad za vremenski period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, broj 01-404-120/1826-12-2018

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje