Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Strana 5 od 14
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sanacija asfaltnog kolovoza (udarnih rupa) na području opštine Novi Grad u 2019. godini, broj 01-404-42/19 HOT
(0 votes)
Date 02-04-2019
File Size 98.42 KB
Download 3.771
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izgradnja javne rasvjete na području opštine Novi Grad, broj 01-404-38/19 HOT
(0 votes)
Date 14-03-2019
File Size 1.35 MB
Download 1.672
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za održavanje javne rasvjete na području Opštine Novi Grad u toku 2019. godine, broj 01-404-39/19 HOT
(0 votes)
Date 13-03-2019
File Size 696.99 KB
Download 1.690
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasne opreme za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice opštine Novi Grad, broj 01-404-23/19 HOT
(0 votes)
Date 18-02-2019
File Size 1.03 MB
Download 913
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za održavanje zgrade i poslovnih prostora u vlasništvu Opštinske uprave opštine Novi Grad u 2019. godini, broj 01-404-24/19 HOT
(0 votes)
Date 12-02-2019
File Size 55.87 KB
Download 1.634
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave opštine Novi Grad u 2019. godini, broj 01-404-22/19 HOT
(0 votes)
Date 08-02-2019
File Size 1.05 MB
Download 886
document.pngOdluka o prihvatanju ponude za nabavku robe - Obrasci za matične urede za potrebe Opštinske uprave opštine Novi Grad u toku 2019. godine, broj 04-404-30/19 HOT
(0 votes)
Date 05-02-2019
File Size 36.02 KB
Download 1.613
document.pngOdluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge - Objava oglasa u "Službenom glasniku RS" u toku 2019. godine, broj 04-404-13/19 HOT
(0 votes)
Date 29-01-2019
File Size 38.05 KB
Download 1.309
document.pngOdluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge - Objava oglasa u "Službenom glasniku BiH" u toku 2019. godine, broj 04-404-14/19 HOT
(0 votes)
Date 28-01-2019
File Size 35.33 KB
Download 866
document.pngOdluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku vatrogasne opreme za potrebe TVJ opštine Novi Grad, broj 01-404-130/18 LOT 2 HOT
(0 votes)
Date 25-01-2019
File Size 55.49 KB
Download 389

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@novi-grad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje