Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Strana 6 od 11
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Files:
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dodatnih radova na rekonstrukciji puteva na području opštine Novi Grad, faza 2 – LOT 2, broj 01-404-108/18 HOT
(0 votes)
Date 14-12-2018
File Size 638.94 KB
Download 811
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđačaza izgradnju vodovodnog sistema u naselјima Blagaj Rijeka, Blagaj Japra, Maslovare, Petkovac, Svodna - faza 3 (Izgradnja vodovodnog sistema u povratničkim naselјima Blagaj Japra i Maslovare), broj 01-404-101/18 HOT
(0 votes)
Date 06-12-2018
File Size 1.11 MB
Download 808
document.pngOdluka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dodatnih radova na rekonstrukciji puteva na području opštine Novi Grad, faza 3 – LOT 1, broj 01-404-103/18 HOT
(0 votes)
Date 19-11-2018
File Size 469.52 KB
Download 815
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uređenje sportskog terena u naselјu Blagaj Japra - nabavka materijala za izgradnju ograde, broj 01-404-99/18
(0 votes)
Date 06-11-2018
File Size 545.8 KB
Download 63
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodatni materijal za izgradnju javne rasvjete na području opštine Novi Grad, broj 01-404-100/18 HOT
(0 votes)
Date 31-10-2018
File Size 576.72 KB
Download 800
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji puteva na području opštine Novi Grad – faza 4, broj 01-404-91/18 LOT 2 HOT
(0 votes)
Date 05-10-2018
File Size 639.16 KB
Download 825
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji puteva na području opštine Novi Grad – faza 4, broj 01-404-91/18 LOT 1 HOT
(0 votes)
Date 05-10-2018
File Size 643.63 KB
Download 799
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva za putnička i teretna službena vozila u vlasništvu Opštinske uprave opštine Novi Grad, broj 01-404-83/18
(0 votes)
Date 24-09-2018
File Size 74.32 KB
Download 92
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji javne rasvjete na području opštine Novi Grad, broj 01-404-88/18 HOT
(0 votes)
Date 24-09-2018
File Size 52.55 KB
Download 808
document.pngOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji društvenog doma i sportskih svlačionica u naselju Dobrljin - postavljanje instalacija centralnog grijanja, broj: 01-404-90/18
(0 votes)
Date 24-09-2018
File Size 691.13 KB
Download 76

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@novi-grad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje