Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Downloads: Strana 9 od 40
pdf0Odluka o prihvatanju ponude 01-404-8/2303-02-2023
pdf1Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-139/2202-02-2023
pdf2Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača broj 01-404-143/2202-02-2023
pdf3Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-404-123/2231-01-2023
pdf4Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-169/2223-01-2023
pdf5Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu 01-404-162/2213-01-2023
pdf6Odluka o prihvatanju ponude broj 01-404-164/2213-01-2023
pdf7Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-148/2211-01-2023
pdf8Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu 01-404-161/2211-01-2023
pdf9Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu 01-404-152/2204-01-2023

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje