U periodu od 14.11.2017 do 19.11.2017 biće aktuelna testna internet prezentacija Opštine Novi Grad. Zahvaljujemo na razumjevanju.

Istorija

Geografski položaj

Javne ustanove

Obrazovanje

SportLokacija

Petra Kočića broj 2,

79220 Novi Grad

Republika Srpska/Bosna i Hercegovina

Istaknuti kontakti

Načelnik opštine
052 751 247

Šef kabineta
052 753 817

Predsjednik SO
052 751 660

Sekretar SO
052 751 670