Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Istorija

Geografski položaj

Stanovništvo

Javne ustanove

Obrazovanje

SportLokacija

Petra Kočića broj 2,

79220 Novi Grad

Republika Srpska/Bosna i Hercegovina

Istaknuti kontakti

Načelnik opštine
052 751 247

Šef kabineta
052 753 817

Predsjednik SO
052 751 660

Sekretar SO
052 751 670