English German Italian Serbian
Vi ste ovde: PočetakSkupština opštine

Odbornici

1. СЊЕЖАНА РАЈИЛИЋ                                                                

2. МИЛАН ВУКОВИЋ                             

3. СОЊА ГОЈИЋ           

4. МИЛАН ЖУЈИЋ           

5. БОРИСЛАВ НОВАКОВИЋ                            

6. ВЛАДАНА ДАКИЋ              

7. МИЛАНА МАРИНОВИЋ                           

8. МИРА ЛАЗИЋ                            

9. МИЛЕНКО ВЕЈНОВИЋ                              

10. МИРКО ЗГОЊАНИН                                    

11. РАЈКО ПРЕДОЈЕВИЋ                                    

12. МИРКО ВУЈАНОВИЋ

13. МИРА ДРЉАЧА                                 

14. СЕЛИМ ЕКИЋ                              

15. ЕДИН ШУПУКОВИЋ           

16. МЕХМЕД АЛИЋ                              

17. БОЈАНА ТАДИЋ                         

18. СЛОБОДАН СТАНИЋ                     

19. ЖЕЉКО ВУКОВИЋ         

20. БОЈАН ВУЈАНОВИЋ                                     

21. МАРИНКО КОСТАДИНОВИЋ         

22. РАЈКО ЖИВКОВИЋ                                                

23. МИРКО ШЉОКАВИЦА                        

24. ЗОРАН МРШИЋ                           

25. ФИКРЕТ ХАЛИЛОВИЋ             

26. СИМО ТОМИЋ

27. МИРОСЛАВ БРАБЕНЕЦ

Odnosi s javnošću

 

Potparol  

Sprat I, 

kancelarija br: 20
Tel: 052 753 817
Fax: 052 751 555
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Samostalni stručni saradnik za odnose s javnošću:

- priprema saopštenja i obavještenja Načelnika opštine, Administrativne službe i Skupštine opštine ;

- uređuje i lektoriše informacije za web stranicu Opštine ;

- vrši prikupljanje podataka od opštinskih odjeljenja, odsjeka i službi u svrhu informisanja javnosti;

- priprema i realizuje projekte o ispitivanju javnog mnenja ;

- izrađuje planove promocije aktivnosti Načelnika Opštine, Administrativne službe i Skupštine opštine ;

- obezbjeđuje foto, video i audio zapise od značaja za Opštinu ; priprema izdavanje publikacija, brošura, biltena, vodiča, uputstava i sl. ;

- omogućava i pomaže zainteresovanim fizičkim i pravnim licima da ostvare pravo pristupa informacijama, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama ;

- učestvuje na javnim tribinama i konferencijama za štampu u cilju promovisanja lokalnih programskih ciljeva;

- utiče na poboljšanje komunikacije između građana i organa lokalne samouprave;

- održava kontakte sa lokalnim i drugim medijima, vladinim i nevladinim organizacijama;

- prati rad sjednica Skupštine opštine; radi i druge poslove po nalogu Načelnika Opštine.

Tehnička služba

Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove: 

Lela Savanović

Sprat I, 

kancelarija br: 19
Tel: 052 751 444
Fax: 052 751 555
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

- obavlja  administrativno-tehničke poslove za potrebe Skupštine  opštine i njenih radnih tijela;

- vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe klubova odbornika ;

 - pruža administrativno-tehničku pomoć odbornicima u izvršavanju njihovih dužnosti ;

- priprema materijale za sjednicu Skupštine opštine i njenih radnih tijela;

- stara se o dostavi materijala odbornicima i drugim licima koja se pozivaju na sjednice ;

 - vrši tonsko snimanje sjednica Skupštine;

- sačinjava izvode iz zapisnika sa sjednica i stara se o njihovom čuvanju ;

- vodi brigu o pravilnom čuvanju i korištenju službenih glasnika i drugih propisa ;

 - obavlja organizacione i tehničke poslove u vezi sa održavanjem sjednica Skupštineopštine i njenih radnih tijela ;

 - obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Skupštine opštine.

Sektretar Skupštine Opštine

Sekretar Skupštine Opštine: Mileva Bogić

Sprat I, 

kancelarija br: 17
Tel: 052 751 660
Fax: 052 751 555
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sekretar Skupštine u saradnji sa predsjednikom Skupštine i načelnikom Opštine priprema prijedlog dnevnog reda i obezbjeđuje uslove za rad Skupštine.

Sekretar pruža stručnu pomoć predsjedniku Skupštine i radnim tijelima Skupštine, obavještava javnost o radu Skupštine opštine , kao i :

 • da se stara o ostvarivanju prava i dužnosti odbornika i obezbjeđivanju uslova za rad klubova odbornika;
 • prima inicijative i prijedloge upućene Skupštini i daje ih na dalju obradu nadležnim organima i službama;
 • putem stručne službe Skupštine obezbjedi pravno-tehničku obradu akata usvojenih na sjednici Skupštine;
 • da se stara o blagovremenoj objavi propisa i drugih akata koje je donijela Skupština i dostavlja zaključke i odbornička pitanja nadležnim organima i službama;
 • vrši i druge poslove utvrđene Statutom, i ovim Poslovnikom.

Potpredsjednik Skupštine Opštine

 


Potpredsjednik SO: Selim Ekić

Sprat I, 

kancelarija br: 14
Tel: 052 751 660
Fax: 052 751 555
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Potpredsjednik Skupštine ima pravo i dužnost da pomaže u radu predsjedniku Skupštine i po njegovom ovlaštenju obavlja određene poslove iz njegovog djelokruga. Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika Skupštine u slučaju njegove privremene spriječenosti. Potpredsjednik Skupštine svoju funkciju obavlja profesionalno. U slučaju otsutnosti ili spriječenosti potpredsjednika, predsjednika Skupštine zamjenjuje odbornik koga odredi Skupština.

Predsjednik Skupštine Opštine

 


Predsjednik SO: Mirko Zgonjanin

Sprat I, 

kancelarija br: 14
Tel: 052 751 660
Fax: 052 751 555
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predsjednik Skupštine Opštine obavlja ima sledeće funkcije i obaveze

 • predstavlja Skupštinu;
 • saziva sjednicu Skupštine i predsjedava sjednicama;
 • predlaže dnevni red sjednice Skupštine;
 • stara se o primjeni Poslovnika Skupštine;
 • usklađuje rad radnih tijela Skupštine;
 • učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice kolegija Skupštine;
 • osigurava realizovanje prava i dužnosti klubova odbornika tokom pripreme i održavanja sjednica Skupštine i kolegija Skupštine;
 • vodi sjednice u skladu sa principima najboljih praksi demokratskog parlamentarizma i u skladu sa odredbama ovog Poslovnika;
 • osigurava saradnju Skupštine i načelnika, te prati realizaciju odluka i zaključaka Skupštine;
 • radi na ostvarivanju saradnje sa skupštinama drugih opština, te drugim organima i organizacijama;
 • potpisuje akta usvojena na sjednici Skupštine i
 • vrši druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

Potkategorije