English German Italian Serbian
Vi ste ovde: PočetakSkupština opštineOdbornici Aktuelnosti

У Новом Граду су јуче полагањем вијенаца и прислуживањем свијећа на Централном спомен обиљежју, те посјетом Спомен соби погинулима и „Маршом побједе“ на Новску планину обиљежене 22 године од одбране општине Нови Град у Одбрамбено-отаџбинском рату.

25. септембар је један од најзначајнијих датума у новијој историји Новог Града, јер су на тај дан јединице новоградске бригаде, након жестоких борби и стабилизације фронта, извршиле пробој непријатељских линија на Новској планини и кренуле у коначно ослобађање територија општине Нови Град и дијела територије садашње општине Крупа на Уни.

Овај датум се традиционално обиљежава уз присуство породица погилулих бораца, ратних војних инвалида, припадника Војске Републике Српске, МУП-а РС, те ученика средњих школа, који се у колони крећу стазама којим су се кретали борци који су 25. септембра 1995. године ослободили Нови Град.

Присутне је на Тргу Младена Ољаче поздравио замјеник начелника Општине Нови Град Бојан Лукач, а историјски час у Дому на Јабланици одржао је командант 6. батаљона Новоградске бригаде Живко Обрадовић.

Скупштина општине Нови Град је на својој 15. редовној сједници одржаној  дана  25.02.2010. године усвојила одлуку којом се 25. септембар обиљежава као ''Дан одбране општине Нови Град у Одбрамбено-отаџбинском рату'', и овај датум се налази у Календару значајних датума општине Нови Град.

Делегација општине Нови Град, у суботу(23.09.2017.год), посјетила је братску општину Бач  и присуствовала значајној манифестацији „Дани Бача - Дани Европске баштине“.

У склопу манифестације „Културног наслеђа и природе“ изведен је богат музички програм у којем су одржани концерти духовне музике и групе „Тропико бенд“ .Приказане су средњовјековне витешке игре и вјештине, игране драмске представе за младе и старије особе, а наступио је и народни оркестар „ Гајде“.

На свеченом пријему код предсједника Општине, господина Драгана Сташевића, разговарало се о сарадњи општина у протеклом периоду и могућностима боље и веће сарадње у будућности.

Са обе стране изнесена је велика жеља за јачањем сарадње између братских општина на културном и спортском пољу и могућим видовима привредне сарадње, а конкретно су договорене посјете општинских делегација и културно-умјетничких друштава за дане братских општина.

На основу члана 77. и члана 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16), начелник општине Нови Град  р а с п и с у ј е:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме у

Oпштинску управу општине Нови Град

 

 

 

I -  Начелник општине Нови Град расписује јавни конкурс за пријем службеника у радни односна неодређено вријеме у Oпштинску управу општине Нови Град:

 

  1.  Шеф Одсјека за борачко-инвалидску заштиту..................................... 1 извршилац

 

II - Општи услови:

 

  1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
  2. да је старији од 18 година,
  3. да има општу здравствену способност,
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјер  на било ком нивоу власти у БиХ  три године прије објављивања јавног конкурса,
  6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

 

III - Посебни услови:

 

I-1: ВСС – друштвени смјер или први циклус студија друштвеног смјера са најмање 240 ECTS бодова; положен стручни испит за рад у општинској управи и најмање три године радног искуства у траженом степену образовања.

 

 

IV - Опис послова:

 

Службеник обавља послове и радне задатке у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Нови Град.

 

 

V - Потребна документа:

 

Уз пријаву кандидат је дужан приложити:

-          извод из матичне књиге рођених,

-          увјерење о држављанству, не старије од шест мјесеци,

-          овјерену копију дипломе о стручној спреми,

-          доказ о радном искуству,

-          доказ о положеном стручном испиту за рад у органима  управе,

-     личну изјаву овјерену од стране надлежног органа да није отпуштен из органа

      управе као резултат дисциплинске мјере  на било ком нивоу власти у БиХ  три

      године прије објављивања јавног конкурса,

-          личну изјаву да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи ,

-          доказ да се против кандидата не води кривични поступак,

-          доказ о неосуђиваности.

 

 

VI - Доказ о здравственој способности доставиће само изабрани кандидат прије заснивања радног односа.

 

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично или путем поште на адресу: Општина Нови Град, Начелник општине, улица Петра Кочића бр. 2, 79220 Нови Град са назнаком: ''За јавни конкурс за пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме ''.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске''.

Конкурс ће бити објављен  у Службеном гласнику Републике Српске,  Гласу Српске,  на интернет страници Општине Нови Град: www.opstina-novigrad.com и огласној табли Општине Нови Град.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Сви кандидати који испуњавају  услове конкурса биће позвани на интервју. О времену и мјесту спровођењу интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

Број: 01-120-8/17                                                                      

Датум: 11.09.2017. године      

 

                                                                     

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                     Мирослав Дрљача, дипл. инж. шум.

Prethodna12345678910Sledeća
Strana 1 od 270