English German Italian Serbian
Vi ste ovde: PočetakSkupština opštineSektretar Skupštine Opštine

Sektretar Skupštine Opštine

Sekretar Skupštine Opštine: Mileva Bogić

Sprat I, 

kancelarija br: 17
Tel: 052 751 660
Fax: 052 751 555
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sekretar Skupštine u saradnji sa predsjednikom Skupštine i načelnikom Opštine priprema prijedlog dnevnog reda i obezbjeđuje uslove za rad Skupštine.

Sekretar pruža stručnu pomoć predsjedniku Skupštine i radnim tijelima Skupštine, obavještava javnost o radu Skupštine opštine , kao i :

  • da se stara o ostvarivanju prava i dužnosti odbornika i obezbjeđivanju uslova za rad klubova odbornika;
  • prima inicijative i prijedloge upućene Skupštini i daje ih na dalju obradu nadležnim organima i službama;
  • putem stručne službe Skupštine obezbjedi pravno-tehničku obradu akata usvojenih na sjednici Skupštine;
  • da se stara o blagovremenoj objavi propisa i drugih akata koje je donijela Skupština i dostavlja zaključke i odbornička pitanja nadležnim organima i službama;
  • vrši i druge poslove utvrđene Statutom, i ovim Poslovnikom.