English German Italian Serbian
Vi ste ovde: PočetakSkupština opštineTehnička službaAktuelnostiPotpisan protokol o saradnji s Hilsfwerk Austria

Potpisan protokol o saradnji s Hilsfwerk Austria

Gradonačelnici, načelnici i predstavnici gradova i opština Novog Grada, Bihaća, Doboja, Čapljine, Kotor Varoši i Lukavca 11. aprila u Neumu su potpisali protokol o saradnji s Hilsfwerk Austria International (HWI) povodom početka realizacije projekta “Pružanje pomoći za održivost raseljenim licima i povratnicima i podršku UNHCR-u pri upravljanju podacima”.

Projekat, koji je inicirao UNHCR, za cilj ima transfer metodologije odabira korisnika iz redova raseljeničke i povratničke populacije temeljen na potrebama opisanima u Revidiranoj strategiji za implementaciju Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, te validaciju podataka o ciljanim grupama na šest navedenih lokacija.

Ovo osnaživanje lokalnih vlasti i njihovog partnerstva s civilnim društvom uključuje i sticanje znanja i vještina za pripremu ciljanih projekata temeljenih na kvalitativnoj i kvantitativnoj analizi potreba, te ažurnom upravljanju informacijama.

Francesca Bonelli, zamjenica Regionalne predstavnice UNHCR-a za Jugoistočnu Evropu „Projektom kojeg UNHCR finansira s 2.5 miliona KM, pomoći će lokalnim vlastima prilikom upravljanja mehanizmima za iznalaženje rješenja za raseljena lica i povratnike i poboljšanja kvaliteta života svojih sugrađanki i sugrađana” rekla je Francesca Bonelli, zamjenica Regionalne predstavnice UNHCR-a za Jugoistočnu Evropu, te dodala „većina projektnih sredstava usmjeriće se u pružanje podrške za ekonomsku održivost korisnicima koje će zajedničke komisije, primjenjujući metodologiju zasnovanu na potrebama, dodjeliti najugroženijima“.

Uključenost predstavnika udruženja povratnika i raseljenih lica sa šest lokacija u procese od izuzetnog je značaja za uspješnost projekta, kako iz perspektive prepoznavanja onih kojima je pomoć najpotrebnija, tako i iz perspektive odabira ciljane pomoći koja može osigurati trajnost odabranog rješenja.

„Snaženje kapaciteta lokalnih zajednica da uzmu aktivnije učešće u procesima prikupljanja podataka o porodicama u potrebi, te rade na razvoju i pripremi projekata kojim bi se poboljšao ekonomski ambijent za ovu kategoriju korisnika je od ključnog značaja za trajno i održivo rješenje za raseljena lica i povratnike“ rekla je Suzana Jašarević, direktorica Hilfswerk Austria International za Bosnu i Hercegovinu.

„Ovaj projekat je veoma značajan, kako za ranjive kategorije prema kojima je usmjeren, tako i za lokalne zajednice, koje će kroz implementaciju ovog i ovakvih projekta naučiti više o potrebama najugroženijih građana, te formirati i ažurirati baze podataka, što je svakako jedan od osnovnih preduslova za adekvatno djelovanje i upravljanje aktivnostima, a u cilju poboljšanja uslova života raseljenih lica i povratnika“, rekao je Miroslav Drljača načelnik opštine Novi Grad.

Upravljanje podacima i pripreme projekata, tema je edukacije koja je osigurana za predstavnike gradova/opština koji rade na iznalaženju rješenja za raseljene i povratnike koja je otpočela odmah nakon svečanog dijela skupa u Neumu.