Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Istorija

Geografski položaj

Stanovništvo

Javne ustanove

Obrazovanje

Sport

Sekretar Skupštine Opštine: Mileva Bogić
Sprat I,

kancelarija br: 17
Tel: 052 751 670
Fax: 052 751 555
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Sekretar Skupštine: 

 • pomaže predsjedniku Skupštine u pripremi sjednica Skupštine i njenih radnih tijela,
 • stara se o ostavrivanju prava i dužnosti odbornika i obezbjeđenju uslova za rad klubova odbornika,
 • odgovoran je zapravno-tehničkuobraduakatausvojenihnasjedniciSkupštine,
 • popotrebineposrednokontaktirasaOpštinskom upravom i drugiminstitucijamaprilikompripremestručnih i drugihmaterijalazaSkupštinu i njenihradnihtijela,
 • usklađujeradnaizradipropisazasjednicuSkupštine i njenihtijela,
 • pomažepredsjednikuSkupštine u realizacijiskupštinskihzaključaka,
 • prima inicijative i prijedloge upućene Skupštini i prosljeđuje ih na dalju obradu nadležnim organima i službama,
 • obezbjeđuje dostavljanje odborničkih pitanja nadležnim organima i službama i dostavljanje odgovora odbornicima,
 • učestvuje u pripremi Programa rada Skupštine,
 • priprema prijedloge odgovora na tužbe u sporovima koji se vode protiv akata Skupštine,
 • odgovoranjezablagovremenoobjavljivanjepropisa i drugihakatakojejedonijelaSkupština i zadostavljanjezaključaka i odborničkihpitanjanadležnimorganima i službama,
 • rukovodiStručnomslužbomSkupštinei
 • vrši i drugeposloveutvrđenezakonom, Statutom, Poslovnikom i drugimaktimaSkupštine.

 Sekretar Skupštine uređuje „Službenik glasnik OpštineNovi Grad“ i odgovoran je za njegov sadržaj.