Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Po službenom popisu stanovništva 1991. godine, tadašnja opština Bosanski Novi imala je 41.665 stanovnika, raspoređenih u 60 naselja. 

Nacionalni sastav stanovništva - opštine Bosanski Novi, popis 1991.
ukupno: 41.665
Srbi - 25.101 (60,24%)
Bošnjaci - 14.040 (33,69%)
Hrvati - 403 (0,96%)
Jugoslaveni - 1.557 (3,73%)
ostali, neopredijeljeni i nepoznato - 564 (1,38%)

Nacionalni sastav stanovništva - Grad Bosanski Novi, popis 1991.
ukupno: 13.588
Bošnjaci - 6.831 (50,27%)
Srbi - 5.121 (37,68%)
Hrvati - 187 (1,37%)
Jugoslaveni - 1.117 (8,22%)
ostali, neopredijeljeni i nepoznato - 332 (2,46%)

Po službenom popisu stanovništva 2013. godine Opština Novi Grad ima 28.799 stanovnika, raspoređenih u 48 naselja.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje