English German Italian Serbian
Vi ste ovde: PočetakTurizamTurizamBanja Lješljani

Banja Lješljani

 

BANјA LjEŠLjANI

  

Fizičko-hemijske osobine vode-

Na teritoriji Bosne i Hercegovine utvrđeno je da se 50% svih poznatih pojava mineralnih, termalnih i termomineralnih voda bivše SFR Jugoslavije nalazi baš na tom području.Ove pojave su važan privredni, zdravstveni turističko-rekreacioni resurs Republike Srpske i kao takve imaju velike nacionalni značaj. “Na prirodnom izvoru 1983. godine kao iz ranijih analiza utvrđeno je da ova visokoalkalna voda ima i viskok stepen mineralizacije koji se kreće redovno preko 2,0 grama na litar vode.Alkalitet ove vode u tri analize izvršene su u periodu od 1966 do 1983. godine, kretao se od pH8,5 do pH11,85.Temperatura vode se kretala oko 17 stepeni, dok pravih podataka o količini vode u ovim analizama nema. "Prema poslјednjim podacima temperatura vode je od 31-35 ºC a pHvrijednost 11,85.Na osnovu postojećih fizičko-hemijskih analiza ova voda se može klasifikovati u rijetke visokoalkalne mineralne vode sa visokom mineralizacijom za ovaj tip voda koja se kreće od 2059  mg/l do 2727 mg/l” (11.31).”U jednoj litri vode utvrđeni su slјedeći elementi:

 

 • katjoni: dominira natrijum u vrijednosti od 0,8 gr/l, odnosno 96,362 mval/ ‰.Ostali katjoni su prisutni u vrlo malim vrijednostima.
 • anjoni: dominantni hloridi sa vrijednostima od 0,9766 gr/lili 83,8905 mval/‰karakterišu anjonski sastav.U balneološko dominantnim vrijednostima zastuplјeni su i hidrokarbonati sa 0,3172 gr/lodnosno 15,572 mval/‰.Od ostalih anjona zastuplјeni su sulfati sa 3,5 mg/l.
 • slabi elektroliti: voda sadrži metalisilicijumove kiseline 7 gr/la metaborne samo 2 gr/l.
 • ukupna mineralizacija se kreće u vrijednosti od 2,1889 gr/lodnosno suvi ostatak od 1,9111 gr/la to je uvršatava u rijetke vode sa visokim alkalitetom koju prati i mineralizacija
 • radioaktivnost utvrđen je uran u količini od 0,2mikrograma po litru, što je ispod dozvolјenih količina.
 • toksikološka analiza: teški i ostali metali su daleko ispod dozvolјenih količina" (4,6).     

 

1. Fizikalne karakteristike Banje Lješlјani

 •  pH – vrijednost                                         11,85
 • suspendirana tvar, mg/dm3                           3,64
 • isparni ostatak ( 105 ºC )  mg/dm3          2394,0  
 • salinitet   g NaCl/dm3                                   1,759
 • potrošak KMnCu,mg/dm3                          24,02    

 

Hemijska analiza:

Amonij, mg/dm3

8,8

Natrijmg/dm3 (Na+)

940

Kalij(K+) mg/dm3

12

Kalcij(Ca +²) mg/dm3

18

Magnezij(Mg +²) mg/dm3

0,08

Stroncij(Sr+²) mg/dm3

0,4

Krom(Cr +³) mg/dm3

-

Želјezo(ukupno mg/dm3)

0

Mangan(Mn +²) mg/dm3

0

Olovo(Pb+²) mg/dm3

0

Kadnij(Cd +²) mg/dm3

-

Nikal(Ni +²) mg/dm3

-

Bakar(Cu +²) mg/dm3

-

Cink(Zn +²) mg/dm3

-

Hlorid(Cl ˉ) mg/dm3

1067,0

Nitrit(No2ˉ)

0

Nitrat(No3ˉ)

0

Hidroksid(OHˉ) mg/dm3

165,58

Karbonat(CO3ˉ²) mg/dm3

42,14

Sulfat(SO4ˉ²) mg/dm3

2,47

(Izvor:.Jagačić Terezija, prof. dr, Služba za laboratorijska istraživanja, odjel za analizu fluida. Skripta. Zagreb.

 

Tvrdoća

º d

mgCaCO3/dm3

Kalcijeva tvrdoća

2,59

44,99

Magnezijeva tvrdoća

0,019

0,33

Ukupna tvrdoća

2,54

45,33

Karbonatna

0

0

Nekarbonatna

0

0

 

(Izvor:.Jagačić Terezija, prof. dr, Služba za laboratorijska istraživanja, odjel za analizu fluida. Skripta. Zagreb.

 

 

Balneoterapijski efekti

Dosad je dokazano da lјekovitost Banje Lješlјani doseže još od Rimskog perioda.Pisanih dokumenata o lјekovitosti vode nema, ali u narodu postoji više legendi.

Jedna legenda kaže: «Imao jednom jedan selјak konja kojeg je napala neka strašna kožna bolest.Kako je ovaj selјak kao i većina stanovništva bio sirimah nije bio u mogućnosti da mu pronađe bilo kakav lijek, pa ga je na svoju veliku tugu pustio na milost i nemilost šumama Potkozarja.Lutajući tako kroz šumu, konj je naišao na izvor vode Lješlјani i nakon nekog vremena vratio se svom gospodaru živ i zdrav».

Dokaza o balnoterapijskim efektima još uvijek nema, ali postoje planovi na osnovu kojih će se vršiti ispitivanje učinkovitosti ove banje.Tim se pozabavio RO centar za fiziologiju i rehabilitaciju «Mlјečanica» Kozarska Dubica.Kontrolu i praćenje će obavlјati fizijatri, internisti, urolozi i ginekolozi.Statistička obrada dobivenih podataka obavit će se na Institutu za fizikalnu medicinu irehabilitaciju u Beogradu, odgovorni istraživač prof.dr Ratomir Tišma.Prvi rezultati medicinskih istraživanja ove vode su novijeg datuma, i prema literaturi i dosadašnjim empirijskim saznanjima, mineralna voda Lješlјani se može uspješno koristiti kod raznih vrsta obolјenja.

"Na osnovu metode slučajnog uzorka vršiće se izbor pacijenata, a kriterij za uklјučivanje  u ispitivanje određen je po indikacijskim grupama:

 • upalni reumatizam:prvi i drugi stadij RA (sa RTG osteoporezonkosti i umjerenom destrukcijom hrskavice i subhondralne kosti ili bez nje, nema deformacije zglobova, mjerena je atrofija pripadajućih mišića, te promjene u potkožnom tkivu u vidu reumatoidnih čvorova ) i ograničavanje pokreta u jednom ili više zglobova, otok najmanje dva zgloba, jutarnja ukočenost sa ubrzanom SE i pozitivnim reumatskim faktorima. Trajanje bolesti preko šest mjeseci. Dob pacijenata od 15-55 godina.
 • degenerativni reumatizam: bolana ograničenost pokreta u jednom ili oba zgloba više od tri mjeseca, suženje zglobnih pukotina, inaktivitetna atrofija mišića.
 • Dob pacijenta od 15-55 godina.
 • psorijazis vulgaris: novootkriveni bolesnici sa početnim kožnim promjenama, prisustvo psorijatičnih plakova na gornjem ili donjim ekstremitetima, bolesnici koji su otkriveni prije godinu dana, ali su mjesec ili više dana bez medicinske njege.
 • Dob pacijenta od 15-55 godina.
 • hronični nespecifični adneksitis:jednostrana ili obostrana upala adneksa sa bolovima, zadnjih mjesec dana su bez terapije. Dob pacijenta 25-55 godina.
 • gastrointestinalna obolјenja:verificirani hipoacidni i hiperacidni gastritis, verificirani Ulcusventikuli et duodemi sa klasičnom srpmtomatologijom, te pacijenti sa opstipacijom. Dob pacijenta od 20-70 godina.
 • bolesti urinarnog sistema u ispitivanje će se uklјučiti obolјenja od cistitisa, sa kalkulozom urinalnog trakta i pratećom simptomatologijom.Dob pacijenta od 20-60 godina"

(Izvor:Stefanovski Gordana, prof. dr, Mihajlo Stefanovski,prof. dr,RO.Centar za fizijatriju i rehabilitaciju “Mlјečanica”. Kliničko-farmakološko ispitivanje djelovanja mineralne vode Lješlјani. Kozarska Dubica,1993.)