Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

 

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača prisustvovao je sjednici Koordinacionog tijela BiH za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori, koja je održana danas u Banja Luci. Nakon sasatanka on je  naglasio da su građani Novog Grada zabrinuti zbog namjere Hrvatske i da ne smije biti dopušteno da Trgovska gora bude odlaglište radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac, kako prenosi Srna, rekao je da će u BiH biti formirani ekspertski i pravni tim koji će se baviti problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori u Hrvatskoj, s ciljem da bude spriječeno ugrožavanje zdravlja oko 250.000 stanovnika. Prema njegovim riječima, ekspertski tim će činiti eminentni stručnjaci, predstavnici entitetskih ministarstava, opštine Novi Grad i Unsko-sanskog kantona, nadležnih agencija kao i Kluba zelenih.

"Vjerujem, nažalost, da Hrvatska neće odustati od lokaliteta Trgovska gora za odlaganje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva. Zato moramo iskoristiti stručne, naučne i pravne kapacitete kako bi onemogućili Hrvatsku u ovoj namjeri, jer postoji opravdani strah za zdravlje oko 250.000 stanovnika u 13 opština u BiH u slivu rijeke Une", rekao je on, dodajući da će u narednih 10 do 15 dana prijedlog biti dostavljen Savjetu ministara, apelujući na ministra inostranih poslova BiH Biseru Turković da pokrene diplomatske aktivnosti sa Hrvatskom.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić naglasila je da je u Hrvatskoj poništen javni poziv za izbor konsultantske kuće koja je trebalo da izradi studiju uticaja na životnu sredinu. "Ukoliko Hrvatska želi da izradi studiju, onda mora obavijestiti BiH. Nezamislivo je da odlagalište bude u blizini zaštićenih područja. Period pravne bitke tek predstoji ukoliko Hrvatska ne odustane od Trgovske gore", rekla je Golićeva.

Sastanku su prisustvovali i predstavnik Zelenog kluba - međuparlamentarne grupe poslanika Saša Magazinović,  federalni ministar trgovine i turizma Edita Đapo i direktor Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH Marinko Zeljko

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje