Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U naseljima Ravnice, Roga i Urije postavljeni su „ležeći policajaci“ kao i prateća vertikalna signalizacija, čime se želi direktno uticati na povećanje stepena bezbjednosti pješaka, prvenstveno djece, kao najranjivijih učesnika u saobraćaju.

 „Inicijativu za rješavanje problema u ovim naseljima podnijeli su građani, a izlaskom na teren od strane nadležnog Odjeljenja, uočena je opravdanost zahtjeva, te je potvrđeno da se radi o lokacijama sa povećanom frekvencijom pješaka, prvenstveno djece, koji su u stalnom riziku zbog velike brzine kretanja motornih vozila. Opština Novi Grad je slijedeći zahtjeve i potrebe građana u Budžetu za 2020. godinu planirala sredstva za ovu namjenu, te je konkretno za ovaj projekat izdvojeno  4.512,69 KM“, rekao je zamjenik načelnika opštine Novi Grad Bojan Lukač.

Ovo je još jedan u nizu realizovanih projekata kojima Opštinska uprava želi da unaprijedi bezbjednost svih učesnika u saobraćaju na putevima u Novom Gradu, a kada su u pitanju aktivnosti i slična rješenja u  narednom periodu, važno je istaći da je postavljanje prinudnih usporivača brzine planirano na još nekoliko lokacija, ali da će brzina realizacije zavisiti od finansijskih sredstava.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje