Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača razgovarao je danas sa direktorom Policije Republike Srpske Sinišom Kostreševićem, načelnikom Uprave policije RS Daliborom Ivanićem, načelnikom  Policijske uprave Prijedor Sretojom Vujanovićem i načelnikom opštine Krupa na Uni Mladenom Kljajićem o situaciji sa migrantima na području opština Novi Grad i Krupa na Uni.

Tokom sastanka načelnici opština Novi Grad i Krupa na Uni pripadnicima MUP-a RS iznijeli su iskustva, stavove i strahove stanovništva ove dvije opštine. Govora je, osim o bezbjednosnim problemima, bilo i o štetama koje su  uzrokovale aktivnosti migranata na obradivim površinama i usjevima. S tim u vezi je zaključeno da će lokalne zajednice formirati komisije za procjenu šteta te će se naći  način da se ista nadoknadi, vjerovatno putem resornog ministarstva.

 Kada je u pitanju bezbjednost građana, direktor Policije RS Siniša Kostrešević istakao je da su pripadnici MUP-a RS konstantno na terenu i da prate situaciju. On je naglasio da MUP neće dozvoliti da se bezbjednost građana ovih opština, ali i cijele RS ugrozi na bilo koji način. Ono što se od lokalnih zajednica očekuje u narednom periodu je da pojačaju aktivnosti Foruma za bezbjednost, dok će pripadnici MUP-a RS i dalje pratiti situaciju  sa kretanjima migranata ne terenu i u skladu sa procjenom preduzmati sve potrebne mjere i radnje u cilju zaštite građana Republike Srpske i njihove imovine.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje