Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Rukovodstvo opštine Novi Grad, na čelu sa načelnikom Miroslavom Drljačom, danas  se u prostorijama Opštine Novi Grad sastalo sa zamjenicom predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH i ministricom spoljnih poslova BiH Biserom Turković, a tema sastanka bila je izgradnja Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora.

Tokom sastanka ministrica Turković upoznala je prisutne sa aktivnostima koje je resorno ministarstvo preduzelo u posljednje vrijeme u cilju rješavanja ovog problema. Ona je navela da je prije nekoliko dana na generalnoj skupštini  Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA),  iznijela ovaj problem, te je tom prilikom istakla koliko je značajan ovaj problem koji dovodi u pitanje osnovna ljudskih prava za preko 300.000 stanovnika u slivu rijeke Une.

Ona je izrazila stav da je BiH na dobrom putu da riješi ovaj problem, ali da se, pored aktivnosti BiH instistucija,  moraju intenzivirati i aktivnosti NVO sektora, prvenstveno prema institucijama i organizacijama EU, koja se bave pitanjima iz domena zaštite životne sredine, ljudskih prava i slično.

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača, iznio je pretpostavku da se upozadini projekta izgradnje Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, zapravo krije dugoročniji plan Republike Hrvatske, a to je da na samoj Uni napravi nuklearnu elektranu, kako bi riješila svoj problem sa manjkom energije. On je pri tom naglasio da bi izgradnja  Centra sa tendencijom razvoja imala nesagledive posljedice po stanovnike kompletne unsko-sanske regije, a ne samo Novog Grada.

Na sastanku su definisani zaključci, prema kojima su svi akteri zajedničke borbe, počevši od NVO sektora, preko jedinica lokalne samouprave, do Savjeta ministara usaglasili određene smjernice djelovanja, a koji će predstavljati značajne korake u cilju sprečavanja Republike Hrvatske u namjeri da Izgradi Centar za odlaganje otpada na Trgosvkoj gori. S tim u vezi važno je spomenuti da je jedan od zaključaka i da se na sjednicu Savjeta ministara uvrsti formiranje ekspertskog tima sačinjenog od eminentnih stručnjaka, koji bi podnosio periodične izvještaje o aktivnostima i koji bi bio formiraran na mandatni period.

Pored ministrice Turković i načelnika Drljače, sastanku su prisustvovali i zamjenik načenlnika opštine Novi Grad Bojan Lukač, saradnici ministrice Turković, Samir Karić i Šaban Forić,  poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mirko Sovilj i Senad Bratić, predsjednik i potpredsjednik Skupštine opštine Novi Grad Mirko i Selim Ekić, načelnik opštine Krupa na Uni i predsjednik Udruženja građana Green Team Mario Crnković.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje