Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

U prostorijama Opštine Novi Grad održan je sastanak u vezi sa aktuelnim dešavanjima oko problema izgradnje Centra za odlaganje RAO na Trgovskoj gori, prvenstveno o aktivnostima u vezi sa Obavještenjem o pokrenutom postupku određivanja sadržaja studije uticaja na životnu sredinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori.

Sastanku su osim opštinskog rukovodstva prisustvovali predstavnici lokalnih zajednica sjeverozapadne Bosne i Hercegovine, Radne grupe Unsko-sanskog kantona za praćenje stanja i aktivnosti vezano za slučaj Trgovske gore, predstavnici Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, NVO sektora kao i predstavnici Pravnog i Ekspertskog tima za borbu protiv izgradnje odlagališta na Trgovskoj Gori.

„Sada smo u fazi da nema nikakvih nedoumica. Dobili smo informaciju da je Čerkezovac određen za taj projekat. Ono što prizilazi iz hrvatskih dokumenata je da je granica sa BiH ujedno i kraj svijeta, da ovdje nema ništa, da ovdje ne žive lјudi“, rekao je nakon sastanka načelnik opštine Miroslav Drlјača.

Savjetnik ministra spolјne trgovine i ekonomskih odnosa Borislav Bojić istakao je da je problem Trgovske gore pitanje kome  BiH kao država treba da  posveti daleko više pažnje.

 „Tražimo da se u ime BiH uputi protestna nota prema Republici Hrvatskoj da mi nećemo da se bilo kakva vrsta otpada odlaže ovdje na granici sa BiH jer je ta sama lokacija bliže stanovnicima koji žive u BiH“, rekao je on.

Emir Dizdarević, predsjednik Ekspertskog tima BiH u borbi protiv odlagališta, navodi da se ne smije pristajati na jedan siromašan dokument.

„Treba svakako zvanično i u skladu sa međunarodnim pravom tražiti proširenje tog dokumenta odnosno da se ova potencijalno pogođena strana u tom dokumentu ravnopravno tretira“  rekao je Dizdarević.

Član Pravnog tima Sanjin Pandžić kaže da ovaj tim nastavlјa sa radom po odluci Vijeća ministara BiH, te dodaje da će Pravni tim učestvovati u izradi odgovora Hrvatskoj, kao i da će biti preduzete sve aktivnosti koje se tiču pravne zaštite  interesa BiH.

„Ne možemo mi sada odmah podnositi tužbu protiv Hrvatske, trebamo sačekati. Sada smo dobili notifikaciju po ESPO konvenciji. Trebamo iskoristiti sve mogućnosti u skladu sa ESPO konvencijom, a to je analiza svih informacija koje će biti dostavlјene BiH“ dodao je on.

Na sastanku je konstatovano da BiH uz pomoć Pravnog i Ekspertskog tima ima snage i kapaciteta da se suprotstavi namjeri Hrvatske da se na Trgovskoj gori odlaže radioaktivni otpad, a stav svih prisutnih je još jednom potvrđen i jasan - niko od građana unsko-sanskog sliva ne želi RAO u svojoj blizini.  

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje