Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drlјača i njegov zamjenik Bojan Lukač sastali su se danas sa načelnikom Policijske uprave Prijedor Draganom Milojicom i komandirom Policijske stanice Novi Grad Želјkom Škorićem.

Na sastanku je razgovarano o stanju bezbjednosti na teritoriji opštine Novi Grad, koje je ocijenjeno kao zadovolјavajuće. Osim toga, riječi je bilo i o uspostavlјanju modernog sistema videonadzora, za koji će Opština Novi Grad u narednom periodu, u skladu sa mogućnostima, izdvojiti potrebna sredstva, a sa cilјem povećanja stepena bezbjednosti  građana opštine Novi Grad, kao i efikasnijeg djelovanja policijskih službenika na području ove opštine.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje