Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

 

I

Načelnik opštine Novi Grad dodjelјuje dvije vrste stipendija za 53 redovna učenika srednjih škola, i to:

 

1) stipendije za deficitarna zanimanja ................................43 stipendije i

2) stipendije prema socijalnom statusu..................................10 stipendija.

 

Učenik može podnijeti prijavu za samo jednu vrstu stipendije.

II

Stipendije Opštine Novi Grad dodjelјuju se redovnim učenicima drugog i višeg razreda srednje škole, koji imaju državlјanstvo BiH–RS i stalno mjesto prebivališta na teritoriji opštine Novi Grad.

Učenici prvog razreda srednje škole nisu obuhvaćeni ovim Konkursom.

III

Učenici koji se prijavlјuju na Konkurs, uz prijavu su dužni priložiti slјedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji) kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova:                                   

 • uvjerenje o državlјanstvu RS - BiH,
 • potvrda o prebivalištu,
 • uvjerenje o redovnom upisu razreda srednje škole,
 • uvjerenje da učenik nije obnovio ni jedan razred u upisanoj srednjoj školi,
 • izvod iz MKR, (da učenik ima do 18 godina starosti)
 • izjavu da ne primaju stipendiju po drugom osnovu.

 

(1) STIPENDIJE ZA DEFICITARNA ZANIMANјA: 

 1. kuvar-konobar................................................................................23 stipendije i
 2. bravar-zavarivač-alatničar........................................................20 stipendija.

 

Učenici koji konkurišu za dodjelu stipendije prema deficitarnim zanimanjima, pored opštih uslova, moraju ispunjavati i slјedeće posebne uslove:         

 • uvjerenje/potvrdu da je učenik prvi put upisao/la školsku godinu, drugi i viši razred, kao redovan učenik odgovarajućeg usmjerenja u zanimanju koje je utvrđeno kao deficitarno,
 • potvrda o prosjeku ocjena iz srednjih škola ili svjedočanstvo o završenim razredima srednje škole,
 • kućnu listu u kojoj su navedeni svi članovi domaćinstva.

 

(2) STIPENDIJE PREMA SOCIJALNOM STATUSU

 Učenici koji konkurišu za dodjelu stipendija prema socijalnom statusu, pored opštih uslova i uslova da su ostvarili prosjek ocjena od 3,00 i više u predhodnom razredu škole, moraju ispunjavati i jedan od slјedećih uslova: 

 • dokaz o statusu člana porodice poginulog borca - (rješenje Odsjeka za BIZ o porodičnoj invalidnini)
 • dokaz o statusu člana porodice RVI od I do V kategorije - (rješenje BIZ o porodičnoj invalidnini)
 • dokaz da su djeca bez oba roditelјa – (uvjerenje Centra za socijalni rad),
 • dokaz da su djeca samohranih roditelјa, sa utvrđenim socijalnim statusom - (uvjerenje Centra za socijalni rad),
 • uvjerenje da su oba roditelјa nezaposlena, sa utvrđenim socijalnim statusom - (izvod iz evidencije za nezaposlene - Zavod za zapošlјavanje i uvjerenje Centra za socijalni rad),
 • uvjerenje da je učenik osoba sa invaliditetom i da je korisnik prava na tuđu njegu i pomoć – (Centar za socijalni rad),
 • uvjerenje da su članovi porodica sa troje i više djece (Centar za socijalni rad),
 • uvjerenje da su djeca roditelјa sa statusom civilne žrtve rata (Odsjek za BIZ),
 • dokaz o mjesečnim prihodima (potvrda ili uvjerenje poslodavca o mjesečnim prihodima za zadnja tri mjeseca prije raspisivanja konkursa, ček od penzije, ostali dokazi o primanjima),
 • kućna lista, (navesti sve članove domaćinstva),
 • kopija kartice tekućeg računa.

 

IV

Stipendija za tekuću školsku godinu isplaćuje se u 8 jednakih mjesečnih rata. Pojedinačna mjesečna rata stipendije iznosi 70,00 KM.

Sa korisnikom stipendije sklopiće se Ugovor o stipendiranju, kojim će biti pobliže utvrđena prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.

V

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti na šalter broj 3 Info pulta Opštinske uprave Opštine Novi Grad, lično ili na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad, sa naznakom "Za Konkurs za učeničke stipendije". Potrebno je naglasiti za koju vrstu stipendije se konkuriše (po osnovu deficitarnosti ili socijalnom statusu). Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

VI

Nezadovolјni učesnici Konkursa imaju pravo prigovora na objavlјenu Odluku o dodjeli stipendija Načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana objavlјivanja Odluke.

Rješenje po prigovoru na Odluku o dodjeli stipendija donosi Načelnik Opštine u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora i ono je konačno.

Ovaj Konkurs biće objavlјen na Oglasnoj tabli Opštine Novi Grad, Radiju Novi Grad i na linku ovdje.

Rok za prijavlјivanje na Konkurs je 15 dana od dana objavlјivanja. 

 

Broj: 01- 67-2/23

Datum: 30.08.2023. godine

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje