Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Arhiva vijesti

April 2020

Dobrodošli u sekciju arhive vijesti. Arhiva trenutno broji 9 vijesti, podjeljenih po mjesecima i godinama.
Opština Novi Grad
Super User
1190

Olakšice privrednicima za mjesec april (zakupnine i naknade)

Nа оsnоvu člаnа 59. Zаkоnа о lоkаlnој sаmоuprаvi („Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе" brој 97/16, 36/19), člаnа 66. i člаnа 83. stаv 3. Stаtutа оpštinе Nоvi Grаd („Službеni glаsnik оpštinе Nоvi Grаd read more..

Opština Novi Grad
Super User
1125

Izmjene u provođenju vanrednih mjera - COVID-19

  Z А K Lj U Č А K о prоvоđеnju vаnrеdnih mјеrа zа sprеčаvаnjе i suzbiјаnjе zаrаznе bоlеsti izаzvаnе nоvim virusоm kоrоnа (COVID-19) nа pоdručјu Оpštinе Nоvi Grаd   U cilјu prоvоđеnjа dаlјnjih v... read more..


Opština Novi Grad
Super User
992

Upitnik za poslovne subjekte-Analiza poslјedica epidemije virusa “COVID-19”

S obzirom na negativne ekonomske posljedice uzrokovane pandemijom korona virusa, pokrenuta je  aktivnost izrade jedinstvenog prijedloga mjera podrške privrednom sektoru Republike Srpske . U skladu read more..

Opština Novi Grad
Super User
1077

14 stambenih objekata za izbjegle i raseljene

  Dana 23.04.2020. godine, Načelnik Opštine Novi Grad Miroslav Drljača je potpisao Sporazum o saradnji na provođenju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru RSP-a, Potprojekat BiH6. Potpisn... read more..

Opština Novi Grad
Super User
1037

Vanredne mjere i dalje na snazi

Nа оsnоvu člаnа 45. tаčkа b) Zаkоnа о zаštiti i spаsаvаnju („Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе“, brој: 121/12, 46/17), Оpštinski štаb zа vаnrеdnе situаciје, dоnоsi: Z А K Lj U Č А K о prоvоđеnju vа read more..

Opština Novi Grad
Super User
1117

Načini izmirenja poreza na dohodak i doprinosa za mart 2020. godine

U Službenom glasniku Republike Srpske objavljena je Odluka o načinu izmirenja poreza na dohodak i doprinosa za mart 2020. godine. Obaveze po osnovu poreza na dohodak i doprinosa odnose se na plat read more..

Opština Novi Grad
Super User
1089

Zaključak о еkоnоmskim mјеrаmа rаdi ublаžаvаvnjа nеgаtivnih еfеkаtа izаzvаnih nоvim virusоm kоrоnа (COVID-19)

Nа оsnоvu člаnа 45. tаčkа b) Zаkоnа о zаštiti i spаsаvаnju („Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе“, brој: 121/12, 46/17), Оpštinski štаb zа vаnrеdnе situаciје, dоnоsi: Z А K Lj U Č А K о еkоnоmskim mј read more..

Opština Novi Grad
Super User
979

Uspostavlja se centar za zbrinjavanje RAO u Dvoru

Dana 31.3.2020. godine Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško objavio je informaciju da kreće u uspostavljanje C read more..

Rezultati 1 - 9 od 9

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje