Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Downloads: Strana 2 od 41
pdf0Odluka o rezultatima pretkvalifikacije broj: 01-404-91/2414-05-2024
pdf1Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-74/2414-05-2024
pdf2Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu broj: 01-404-63/2430-04-2024
pdf3Odluka o prihvatanju ponude u predmetu broj: 01-404-90/2429-04-2024
pdf4Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-85/2426-04-2024
pdf5Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu broj: 01-404-78/2422-04-2024
pdf6Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu broj: 01-404-77/2419-04-2024
pdf7Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu broj: 01-404-79/2419-04-2024
pdf8Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu broj: 01-404-76/2418-04-2024
pdf9Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 01-404-60/2418-04-2024

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje