Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Category: Odluke
Downloads: Strana 10 od 40
pdf0Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01-404-151/2226-12-2022
pdf1Odluka o otkazivanju postupka broj 01-404-67/2221-12-2022
pdf2Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu 01-404-142/2216-12-2022
pdf3Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-137/2206-12-2022
pdf4Odluka o poništenju broj 01-404-116/2201-12-2022
pdf5Odluka o poništenju postupka broj 01-404-126/2201-12-2022
pdf6Odluka o poništenju postupka broj 01-404-135/2229-11-2022
pdf7Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-128/2217-11-2022
pdf8Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-404-129/2214-11-2022
pdf9Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu 01-404-122/2208-11-2022

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje